Свідоцтво на торговельну марку № 292215 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292215 (заявка m201906459): прилат
(111)
Номер свідоцтва
292215
(210)
Номер заявки
m201906459
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.03.2029
(220)
Дата подання заявки
21.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Удовіков Ігор Іванович;
Вул. Рибалка, 47 В, кв. 267, м. Харків, 61099 (UA)

(732)
Власники

Удовіков Ігор Іванович;
Вул. Рибалка, 47 В, кв. 267, м. Харків, 61099 (UA)

(750)
Адреса для листування

Удовіков Ігор Іванович;
Вул. Рибалка, 47 В, кв. 267, м. Харків, 61099 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні вимикачі; адаптери електричні; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; амперметри; апарати для дистанційного керування; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; вилки електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; вольтметри; далекоміри; дистанційні переривники; дріт плавкий; зарядні станції для електричних транспортних засобів; з'єднувачі (електрика); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі проводів (електрика); інвертори (електрика); кабелепроводи електричні; кабелі електричні; клеми (електрика); коаксіальні кабелі; колектори електричні; конденсатори електричні; котушки електричні; котушки індуктивності (електрика); матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі); омметри; осцилографи; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки (електрика); перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; покажчики електровтрат; прилади для вимірювання відстані; провідники електричні; проводи електричні; проводка (електрика); редуктори (електричні); резистори електричні; реле електричні; розетки електричні; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); рубильники; сирени; схеми друковані; тепловізори; теплорегулювальні прилади; точні вимірювальні прилади; якорі електромагнітів (електрика) 

Кл.35:

Демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; маркетинг; маркетинг цільовий; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); публікування рекламних текстів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги імпортно-експортних агентств; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Схожі торговельні марки