Свідоцтво на торговельну марку № 348507 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348507 (заявка m202205020): лімо смакує з 1965; пельмені заморожені; українські
(111)
Номер свідоцтва
348507
(210)
Номер заявки
m202205020
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.04.2032
(220)
Дата подання заявки
22.04.2022
(441)
Дата публікації заявки
26.04.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»;
Вул. Повітряна, ###, м. Львів, 79025 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Пельмені. 

Інші торговельні марки цього власника