Свідоцтво на торговельну марку № 292104 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292104 (заявка m201903045): airria
(111)
Номер свідоцтва
292104
(210)
Номер заявки
m201903045
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.02.2029
(220)
Дата подання заявки
11.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Якуша Ольга Юріївна;
Вуд. Гагаріна, 24, с. Зазим'я, Броварський р-н, Київська обл., 07415 (UA)

(732)
Власники

Якуша Ольга Юріївна;
Вуд. Гагаріна, 24, с. Зазим'я, Броварський р-н, Київська обл., 07415 (UA)

(750)
Адреса для листування

Якуша Ольга Юріївна;
Вул. Гагаріна, 24, с. Зазим'я, Броварський р-н, Київська обл., 07415 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; влаштовування подорожей; забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; замовляння квитків для подорожей; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевезення; організація послуг пасажирських перевезень для інших через інтернет-додатки; перевезення подорожуючих; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; прокат транспортних засобів; супроводжування подорожуючих; транспортні послуги для екскурсійних турів 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 250500 (заявка m201701850): arria
*250500 m201701850