Заявка на торговельну марку № m202107723 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202107723: lithoplant; litho plant
(210)
Номер заявки
m202107723
(220)
Дата подання заявки
01.04.2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азотні добрива; бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; гормони для прискорювання достигання фруктів; ґрунт для рослин; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; емульгатори; замазки для дерев [лісівництво]; керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат]; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі [добрива]; солі аміачні; солі амонію; субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство]; сульфат міді [мідний купорос]; фосфати [добрива]; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; 

Кл.5:

Акарициди; біоциди; гербіциди; інсектициди; інсектициди на основі феромонів; отрута для щурів; паразитициди; пестициди; препарати для захисту від молі; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; протипаразитарні препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; фунгіциди; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери; хімічні препарати для лікування хвороб винограду; хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур; 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 290231 (заявка m202008851): lithos cornprotect
*290231 m202008851