Свідоцтво на знак № 275114 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 275114 (заявка m201925002): cmapt kaca; смарт каса

275114

m201925002

27.04.2020

22.08.2029

22.08.2019

27.04.2020, бюл. № 8/2020

блакитний; синій; помаранчевий; фіолетовий;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРІМЕКС»;
Дніпровська набережна, 19, кв. 9, м. Київ, 02081 (UA)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРІМЕКС»;
Дніпровська набережна, 19, кв. 9, м. Київ, 02081 (UA)

Трушко Ольга Володимирівна (№ 256)

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

 

Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп'ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; автомати для продавання квитків; апарати для обробляння інформації; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; аудіо-, відеоприймачі; аудіоінтерфейси; банкомати; біочипи; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); високочастотна апаратура; витратоміри; відеодисплеї для носіння на тілі; детектори; дистанційні переривники; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; ДНК-чипи; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні ярлики для товарів; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні принтери; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комутатори; комутаційні електричні апарати; лічильники; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); оптичні носії інформації; покажчики кількості; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для виписування рахунків; процесори (центральні блоки обробляння даних); рахівниці; рахувальні машини; сканери (обладнання для обробляння інформації); табель-годинники (часореєструвальні пристрої); таксометри; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів