Свідоцтво на торговельну марку № 116728 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 116728 (заявка m200809564): аксіома; akcioma
(111)
Номер свідоцтва
116728
(210)
Номер заявки
m200809564
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
14.05.2018
(151)
Дата реєстрації знака
11.01.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.05.2018
(220)
Дата подання заявки
13.05.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.01.2010, бюл. № 1/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксіома-Консалт»;
Просп. Звільнення Донбасу, 6, м. Донецьк, 83114 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксіома-Консалт»;
Просп. Звільнення Донбасу, 6, м. Донецьк, 83114 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ-54, 01054

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; банківські операції; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; оцінювання фінансове (банківські операції); фінансування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 118980 (заявка m200819110): народный кредит
*118980 m200819110

Схожі торговельні марки