Свідоцтво на торговельну марку № 308558 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308558 (заявка m201925763): касенлакс
(111)
Номер свідоцтва
308558
(210)
Номер заявки
m201925763
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2029
(220)
Дата подання заявки
05.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Касен Рекордаті С.Л. (Casen Recordati S.L.);
Аутовія де Логроньо Км 13,3, 50180 Утебо (Сарагоса), Іспанiя (Autovia de Logrono Km 13,3, 50180 UTEBO (Zaragoza), Spain) (ES)

(732)
Власники

Касен Рекордаті С.Л. (Casen Recordati S.L.);
Аутовія де Логроньо Км 13,3, 50180 Утебо (Сарагоса), Іспанiя (Autovia de Logrono Km 13,3, 50180 UTEBO (Zaragoza), Spain) (ES)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні продукти та препарати.