Свідоцтво на торговельну марку № 206937 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 206937 (заявка m201410102): клиноз; кліноз; cleanoze
(111)
Номер свідоцтва
206937
(210)
Номер заявки
m201410102
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.07.2024
(220)
Дата подання заявки
21.07.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2015, бюл. № 24/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Бактерицидні засоби; ліки для людини; мазі на фармацевтичні потреби; протимікробні препарати (антисептики); фармацевтичні препарати для догляду шкіри 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 137042 (заявка m200914649): клин кэт; клін кет; clean cat; сат; ket
*137042 m200914649