Заявка на знак № m202016031 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202016031: my.omega
(210)
Номер заявки
m202016031
(220)
Дата подання заявки
10.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
27.08.2020
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; аудіоінтерфейси; веб-сайти; відеофайли завантажні; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні видання завантажні; завантажні програмні додатки для мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; інтерфейси для комп'ютерів; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення] комп'ютерні програми завантажні або записані для обробляння, синхронізації і передавання даних; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програми, як частини веб-сайтів; комп'ютерні програми, як онлайн платформи або сервіси; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; мобільні комп'ютерні програмні додатки завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення записані або завантажні; файли зображувальні завантажні 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування, рекламування товарів за допомогою веб-сайтів; допомога в управлінні франчайзинговими підприємствами; допомога в стимулюванні збуту (мерчандайзинг) продукції в рамках договору франчайзингу; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування комерційною, технічною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютерне замовлення та управління рахунками-фактурами товарів; консультації щодо управління франшизами бізнесу; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків (маркетплейсів) для покупців та продавців товарів і послуг; надання в Інтернеті бази даних, що містить інформацію про бізнес; надання онлайн-каталогу з інформацією про бізнес; надання ділової допомоги у створенні франшиз; надання онлайн-каталогу комерційної інформації; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; оптова та роздрібна торгівля деталями транспортних засобів, шинами, мастилами, технічними рідинами та акумуляторними батареями для транспортних засобів, включаючи замовлення поштою та онлайн-торгівлю із видачею замовлення в узгодженому місці; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги рекламних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги, надані франчайзером, а саме допомога в управлінні промисловими або комерційними підприємствами або управління ними; проведення віртуальних виставкових виставок онлайн; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; рекламування товарів та/або послуг третіх осіб через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання інформації в електронних довідниках; складання каталогів для публікації в Інтернеті; сприяння продажам для інших; телемаркетингові послуги; управління базою даних (офісні функції); управління діловими справами франшиз 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; електронне зберігання даних; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга [PaaS]; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; хмарне обчислювання даних; художнє оформляння [промисловий дизайн] 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 270081 (заявка m201815761): omega; ll; ii; іі; 11
*270081 m201815761
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 42826 (заявка 2003067109): abtonoctabka; омега; автопоставка
*42826 2003067109
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 280731 (заявка m201821462): сила руху
*280731 m201821462
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 264399 (заявка m201815760): oll; oii; 011; оіі
*264399 m201815760
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 280733 (заявка m201821464): движущая сила
*280733 m201821464
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 280732 (заявка m201821463): the power of motion
*280732 m201821463
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 282347 (заявка m201823369): osp; (omega selection program)
*282347 m201823369
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 215917 (заявка m201507679): autodok
*215917 m201507679
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 200296 (заявка m201405212): armer
*200296 m201405212
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 217218 (заявка m201511895): autodoc
*217218 m201511895
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 137035 (заявка m200914210): coopertires; с
*137035 m200914210
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 71839 (заявка m200602929): нам з вами по дорозі!
*71839 m200602929
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 196314 (заявка m201400954): омега; автопоставка
*196314 m201400954
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 105802 (заявка m200708224): нам з вами по дорозі
*105802 m200708224

Схожі торговельні марки