Свідоцтво на торговельну марку № 218575 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 218575 (заявка m201507223): тіс-зерно; tic
(111)
Номер свідоцтва
218575
(210)
Номер заявки
m201507223
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.05.2025
(220)
Дата подання заявки
20.05.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2016, бюл. № 21/2016
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС - ЗЕРНО»;
Вул. Чапаєва, 60, с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл., 67543 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС - ЗЕРНО»;
Вул. Чапаєва, 60, с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл., 67543 (UA)

(740)
Довірена особа

Зубар Володимир Михайлович;
Вул. Авдєєва-Чорноморського, 2 Б, кв. 78, м. Одеса, 65016

(750)
Адреса для листування

Зубар Володимир Михайлович;
Вул. Авдєєва-Чорноморського, 2 Б, кв. 78, м. Одеса, 65016 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Побічні продукти обробляння збіжжя кормові; збіжжя (зерно необроблене); зерно (збіжжя); зерно кормове; корми для худоби (фураж); кукурудза; кукурудзяна макуха для худоби; насіння рослин; пшениця; рис необроблений; рисове борошно кормове; ячмінь 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; перезаправляння барвильних картриджів; брукування доріг; ізолювання будівель; будівельне наглядання; герметизація будівель (споруд); будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків та крамниць; наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); лагодження взуття; фарбування і лагодження вивісок; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; встановлювання дверей і вікон; водогінні роботи; вулканізування шин (лагодження); газопровідні роботи; лагодження годинників; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; лагодження секретних замків; змащування транспортних засобів; знесення будівель; лагодження дощових зонтів; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; лагодження і технічне доглядання кінопроекторів; клепання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; чищення і лагодження котлів парових; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); встановлювання кухонного устатковання; лагодження підводне; ладнання (штопання, латання) одягу; лакування; лискування транспортних засобів; технічне доглядання і лагодження літаків; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; доглядання меблів; лагодження меблів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; реставрування музичних інструментів; мурування; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; знищування шкідливих гризунів; знищування шкідників, крім у сільському господарстві; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; технічне доглядання і лагодження пальників; підводне споруджування; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; поновлювання одягу; будування портів; послуги сажотрусів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; усування радіозавад в електричному устаткованні; риштування (встановлювання риштовання); послуги з розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування заводів, фабрик; суднобудування; сухе чищення; встановлювання і лагодження телефонів; технічне доглядання транспортних засобів; технічне обслуговування басейнів; тинькування; лагодження транспортних засобів 

Кл.39:

Автобусне перевезення; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; автомобільне перевезення; наймання (орендування) місць на автостоянках; баржеве перевезення; буксирування; буксирування транспортних засобів; наймання (прокат) вагонів; перевезення суднами вантажів; послуги щодо експедирування (відправляння) вантажів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; водне перевезення; доставляння товарів; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевезення; запускання супутників для інших; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; знімання з мілин суден; наймання (прокат) інвалідних візків; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевезення; керування шлюзами судноплавних каналів; морське перевезення; обгортання товарів; пакування товарів; перевезення; посередництво у перевезенні; послуги щодо перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перенесення вантажу; посередництво в морському перевезенні; посередництво у фрахтуванні; проводіння суден (лоцманські послуги); розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевезення); наймання (орендування) складів; підіймання затонулих суден; фрахтування (наймання) суден для перевезення вантажів; наймання (прокат) транспортних засобів; попереднє замовляння транспортних засобів; трубопровідне переміщування 

Кл.44:

Повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; наймання (прокат) сільськогосподарського знаряддя; садівництво; краєвидне садівництво 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 218577 (заявка m201507225): tis-grain
*218577 m201507225
Свідоцтво торговельну марку № 246290 (заявка m201626223): тіс-зерно
*246290 m201626223
Свідоцтво торговельну марку № 218576 (заявка m201507224): тис-зерно
*218576 m201507224