Свідоцтво на торговельну марку № 339923 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339923 (заявка m202116928): mteg
(111)
Номер свідоцтва
339923
(210)
Номер заявки
m202116928
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.07.2031
(220)
Дата подання заявки
14.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
22.09.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники

Лузан Євгеній Станіславович;
Пл. Базарна, ###, кв. ###, м. Ромни, Сумська обл., 42000 (UA)

(732)
Власники

Лузан Євгеній Станіславович;
Пл. Базарна, ###, кв. ###, м. Ромни, Сумська обл., 42000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кузьмович Богдан Володимирович;
Вул. Ломоносова, 51, м. Київ, 03022

(750)
Адреса для листування

Кузьмович Богдан Володимирович;
Вул. Ломоносова, 51, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; послуги відеоконференцзв'язку; послуги інформаційних агентств. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 346665 (заявка m202208403): все законно
*346665 m202208403
Свідоцтво торговельну марку № 333370 (заявка m202115519): marketing technology experience group; mteg
*333370 m202115519

Схожі торговельні марки