Заявка на торговельну марку № m201807388 fbПоширити

* Діловодство за заявкою припинено

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201807388: wine import company
(210)
Номер заявки
m201807388
(220)
Дата подання заявки
27.03.2018
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Баронча Лариса Борисівна;
Вул. Дегтярівська, 26, кв. 74, м. Київ, 04119 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Інші торговельні марки цього власника