Свідоцтво на торговельну марку № 323089 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323089 (заявка m202021265): усмішка; сімейна стоматологія
(111)
Номер свідоцтва
323089
(210)
Номер заявки
m202021265
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.10.2030
(220)
Дата подання заявки
13.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
10.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Дзундза Богдан Юрійович;
Вул. Антоновича, ###, м. Долина, Івано-Франківська обл., 77503 (UA)

(732)
Власники

Дзундза Богдан Юрійович;
Вул. Антоновича, ###, м. Долина, Івано-Франківська обл., 77503 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кузьмович Богдан Володимирович;
Вул. Ломоносова, 51, м. Київ, 03022

(750)
Адреса для листування

Кузьмович Богдан Володимирович;
Вул. Ломоносова, 51, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медичні послуги, а саме: послуги лікарів-ортодонтів, стоматологічні послуги.