Свідоцтво на торговельну марку № 298024 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 298024 (заявка m201906094): echo auto; есно
(111)
Номер свідоцтва
298024
(210)
Номер заявки
m201906094
(151)
Дата реєстрації знака
19.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.03.2029
(220)
Дата подання заявки
18.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.05.2021, бюл. № 20/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

017959914; 20.09.2018; EM

(731)
Заявники

Амазон Юроп Кор С.а.р.л.;
38 авеню Джон Ф. Кеннеді, L-1855 Люксембург, Люксембург (LU)

(732)
Власники

Амазон Юроп Кор С.а.р.л.;
38 авеню Джон Ф. Кеннеді, L-1855 Люксембург, Люксембург (LU)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, перевіряльні (оглядові), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації; комп'ю терне апаратне забезпечення, що складає ться з автономних інформаційних пристроїв з голосовим керуванням, а саме смарт-аудіодинаміків з голосовим керуванням та функціями віртуального персонального секретаря, призначених для підключення до хмарного середовища; комп'ютерне програмне забезпечення, яке використовується для контролювання автономних інформаційних пристроїв з голосовим керуванням, а саме смарт-аудіодинаміків з голосовим керуванням та функціями віртуального персонального секретаря, призначених для підключення до хмарного середовища; аксесуари, а саме адаптери живлення та пульти дистанційного керування, для зазначених вище смарт-аудіодинаміків; програмне забезпечення для розпізнавання голосу та керування голосом; програмне забезпечення, для перетворення усної мови на текст; прикладні програми програмного забезпечення, які активізуються голосом для управління персональною інформацією; програмне забезпечення для персональних цифрових секретарів; програмне забезпечення для «розумного дому» та для інтегрування домашніх пристроїв; програмне забезпечення для інтегрування особистих преференцій у транспортний засіб; комп'ютерне програмне забезпечення для бездротового передавання голосових повідомлень, аудіо-, відеозаписів та даних; програмне забезпечення для пошукових засобів; комп'ютерне програмне забезпечення, що використовується для контролювання автономних інформаційних пристроїв з голосовим керуванням та електронних персональних секретарів; комп'ютерне програмне забезпечення для управління особистою інформацією; комп'ютерне програмне забезпечення для доступу, перегляду та пошуку он-лайн баз даних, аудіо-, відео- та мультимедійного контенту, ігор та програмних додатків, місць продажу програмних додатків; комп'ютерне програмне забезпечення для доступу, моніторингу, відстеження, пошуку, зберігання та обміну інформацією на теми загального інтересу; комп'ютерне програмне забезпечення, що використовується для надання послуг роздрібного продажу та замовлення широкого асортименту споживчих товарів; комп'ютерне програмне забезпечення, що використовується для підключення та контролю електронних пристроїв, що підключені до інтернету речей (IoT); комп'ютерне програмне забезпечення для підключення, забезпечування роботи, інтегрування, контролювання та управління мережевими споживчими електронними пристроями, домашніми кліматичними пристроями та освітлювальними товарами за допомогою бездротових мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для інших, що використовується для розробки програмного забезпечення для керування, підключення та роботи електронних пристроїв, що підключені до інтернету речей (IoТ); комп'ютерне програмне забезпечення, що використовується як прикладний програмний інтерфейс (API); набори прикладних програм для розробки прикладних програм (SDKs),; які складаються з інструментів для розробки комп'ютерного програмного забезпечення для розробки технологій з надавання послуги передавання голосових повідомлень та розпізнавання усної мови через глобальну комп'ютерну мережу,; бездротові мережі та електронні комунікаційні мережі; набори прикладних програм для розробки прикладних програм (SDKs),; які складаються з комп'ютерного програмного забезпечення для розробки,; використання та взаємодії прикладних програмних інтерфейсів (APIs),; які використовуються електронними пристроями,; системами та комутаторами,; які передають дані через комунікаційні мережі та інтернет,; та підключаються до сервісів зберігання даних та обміну даними,; що розташовані у хмарному середовищі; набори прикладних програм для розробки прикладних програм (SDKs),; які складаються з інструментів для розробки програмного забезпечення та програмного забезпечення для використання як прикладного програмного інтерфейсу (API) для створення програмного забезпечення та додатків для споживчих електронних пристроїв,; які підключаються до інтернету; прикладний програмний інтерфейс (API), а саме програмне забезпечення, яке полегшує розробку технологій з надавання послуг передавання голосових повідомлень та послуг персонального секретаря, які стосуються споживчих електронних пристроїв; комп'ютерне прикладне програмне забезпечення для портативних бездротових пристроїв, а саме програмне забезпечення, що використовуються для керування, інтегрування, забезпечування роботи,; підключення та управління інформаційними приладами з голосовим керуванням, а саме «розумними» споживчими електронними пристроями та електронними персональними секретарями, які підключені до хмари та керуються голосом; програмні засоби для розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення,; що активізується голосом та надає можливість користувачам керувати функціональними особливостями їх моторних транспортних засобів,; а саме,; блокувати та розблоковувати двері транспортного засобу,; заводити та вимикати транспортний засіб; програмне забезпечення, що активізується голосом та надає можливість користувачам перевіряти стан системи моторного транспортного засобу, а саме: термін експлуатації моторного масла, рівень палива, тиск в шинах та заряд акумулятора; програмне забезпечення, що активізується голосом та надає користувачам можливість доступу та контролю систем обігріву, вентиляції та кондиціонування (HVAC), систем медіа, комунікаційних систем, інформаційно-розважальнимх систем та навігаційних систем; програмне забезпечення для бортових комп'ютерів транспортних засобів, що активізується голосом та надає користувачам можливість підключатися та контролювати електронні пристрої, що підключені до інтернету речей (IoT), та що з'єднані з системою «розумний дім»; програмне забезпечення для передавання інформації про діагностику та стан транспортного засобу через комп'ютерну та комунікаційні мережі; програмне забезпечення для отримування інформації про стан дорожнього руху та надавання оперативної навігаційної інформації водіям транспортного засобу; програмне забезпечення для забезпечення зв'язку між транспортними засобами та під'єднаними пристроями; навігаційна система, комп'ютерне прикладне програмне забезпечення для використання у підключенні до розважального мультимедійного інтерфейсу у моторних транспортних засобах; аксесуари для транспортних засобів, а саме інфомаційно-розважальні системи (адаптовані в аудіо-, відеопристрої), які вбудовані в транспортний засіб для виконання функцій комунікації, розваг та навігації; комп'ютерне програмне забезпечення для автоматизації транспортного засобу, а саме комп'ютерне програмне забезпечення для забезпечування роботи та контролю системи круїз-контролю для моторних транспортних засобів,; навігаційних приладів для транспортних засобів, а саме: бортових комп'ютерів, навігаційних приладів для транспортних засобів,; та датчиків для моніторингу та записування даних щодо зносу автомобіля та ефективності палива та комп'ютерне програмне забезпечення для моніторингу та записування даних щодо зносу автомобіля та ефективності палива; завантажне програмне забезпечення, що активізується голосом та розташоване у хмарі, яке надає можливість користувачам контролювати функціональні особливості їх транспортних засобів, а саме закривати та відкривати двері транспортного засобу, заводити та вимикати транспортний засіб; завантажне програмне забезпечення, що активізується голосом та розташоване у хмарі, яке надає можливість користувачам перевіряти стан системи транспортного засобу, а саме: термін експлуатації моторного масла, рівень палива, тиск в шинах та заряд акумулятора; завантажне програмне забезпечення, що активізується голосом та розташоване у хмарі, яке надає можливість користувачам доступу та контролю над системою обігріву, вентиляції та кондиціонування (HVAC), системами медіа, комунікаційними системами, інформаційно-розважальними системами та навігацією; завантажне програмне забезпечення, що активізується голосом, розташоване у хмарі, та пристосоване для використання в автомобілі, яке надає можливість користувачам підключатися та контролювати електронні пристрої, які підключені до інтернету речей (IoT) та які підключені до системи «розумний будинок»; завантажне програмне забезпечення, що розташоване у хмарі, для передавання інформації про діагностику та стан транспортного засобу через комп'ютерні та комунікаційні мережі; завантажне програмне забезпечення, що розташоване у хмарі, для отримування інформації про стан дорожнього руху та надавання оперативної навігаційної інформації водію транспортного засобу; завантажне програмне забезпечення, що знаходиться у хмарі та забезпечує зв'язок між транспортними засобами та підключеним пристроями 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; телекомунікаційні послуги, щодо транслювання, надавання доступу, отримання, підвантаження, завантаження, потокового передавання, відтворення, кешування та передавання голосових повідомлень, аудіо-,; візуальних зображень, даних, книжок, фото, відеоданих, текстових повідомлень, контенту, аудіовізуальних творів, мультимедійних творів, художніх творів, файлів та інших електронних творів через портативні електронні пристрої,; портативні медіапрогравачі, портативні цифрові пристрої, динаміки, смарт-динаміки, аудіодинаміки, гучномовці, приймачі прямого підсилення; потокове передавання аудіо-, візуальних та аудіовізуальних матеріалів через мережу Інтернет або інші комп'ютерні або комунікаційні мережі; комунікаційні послуги, а саме: передавання голосових повідомлень, аудіоповідомлень, візуальних зображень через глобальні комунікаційні мережі; послуги інтерактивного транслювання та послуги з веб-кастингу (інтернет-транслювання) через мережу Інтернет та телекомунікаційні мережі; телекомунікаційні послуги з надавання доступу; послуги веб-кастингу (транслювання програм за допомогою мережі Інтернет); телекомунікаційні послуги, а саме електронне передавання потокових та завантажених аудіо-, відео- та мультимедійних контент-файлів через комп'ютерні та комунікаційні мережі; послуги з аудіотранслювання художньої декламації, музики, концертів та радіопередач; електронне передавання інформації та даних; забезпечування доступу до баз даних; послуги з телекомунікаційного з'єднування для передавання зображень, повідомлень, аудіоповідомлень, візуальних повідомлень, аудіовізуальних повідомлень, даних, медіа та контенту до медійних,; комунікаційних, інформаційно-розважальних та навігаційних систем, що знаходяться в середині транспортного засобу; телекомунікаційні послуги, а саме транслювання підкастів (медіафійлів); телекомунікаційні послуги, а саме послуги з транслювання веб-кастингу (транслювання через інтернет); передавання повідомлень з інформацією щодо стану транспортного засобу через комп'ютерні та комунікаційні мережі; передавання повідомлень з інформацією щодо стану двигуна транспортного засобу через комп'ютерні та комунікаційні мережі; комунікаційні послуги,; а саме: передавання голосових повідомлень,; аудіоповідомлень,; візуальних зображень та даних через комп'ютери,; цифрові передавачі,; супутники,; телекомунікаційні мережі,; бездротові комунікаційні мережі,; мережу Інтернет з метою забезпечення водія транспортного засобу інформацією,; а саме: про транспортні та погодні умови,; інформацією про пункти призначення та паркування,; а також про послуги,; пов'язані із забезпеченням безпеки та комфорту водія; супутникове передавання повідомлень та даних для навігації по повітрю; передавання даних, звукових повідомлень та зображень через супутник; телематичне надсилання даних з інформацією для телекомунікаційних служб транспортного засобу для бездротової навігації та відстеження транспортного засобу; бездротові комунікаційні послуги, а саме бездротове електронне передавання даних щодо цікавих точок, транспортним засобам; телекомунікаційні послуги, а саме електронне передавання голосових повідомлень та даних 

Кл.39:

Влаштовування подорожей; інформування, надавання новин та коментарів щодо подорожей, наявних місць для паркування транспортного засобу, поточного руху транспортних засобів, та транспортування; надавання інформації про стан дорожнього руху та навігаційні послуги з надавання оперативної навігаційної інформації водію транспортного засобу; надавання інформаційних та навігаційних послуг, а саме інформування щодо руху транспорту та заторів на дорогах; забезпечування інформацією щодо подорожей; інформування подорожуючих щодо тарифів, розкладів та видів громадського транспорту; послуги туристичних агентств із замовляння послуг з прокату транспортних засобів, в тому числі автомобілів та човнів; всі зазначені послуги, в тому числі, що надаються за допомогою комунікаційних мереж, або мобільних телефонів, або бездротових навігаційних пристроїв; забезпечування інформацією щодо місцезнаходження та напрямків руху транспортних засобів; навігаційні послуги, що надаються з використанням систем глобального позиціонування (GPS), а саме шляхом передавання інформації транспортним засобам щодо напрямку руху до цікавих точок 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для використання у зв'язку із послугами підписки на цифровий контент, що надає пошукові платформи, які дозволяють користувачам запитувати та отримувати цифровий медійний контент; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для розповсюдження,; завантаження,; передавання,; отримання,; відтворення та відображення,; зберігання та систематизування тексту,; графіків,; зображень,; аудіо-,; відео- та мультимедійного контенту; послуги провайдерів послуг прикладних програм (ASP) з хостингу прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення для третіх осіб; послуги провайдерів послуг прикладних програм (ASP) з надання комп'ютерного програмного забезпечення; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для роботи в режимі он-лайн,; а саме: незавантажним комп'ютерним програмним забезпеченням для розповсюдження,; завантаження,; передавання,; отримання,; відтворення та відображення,; зберігання та систематизування текстів,; графіків; зображень, аудіо-, відео- та мультимедійного контенту, програмним забезпеченням з функцією розпізнавання голосу, програмним забезпеченням, що перетворює усну мову на текст, та прикладними програмами програмного забезпечення, які активізуються голосом; послуги з досліджування та проектування програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS) для контролювання голосових інформаційних пристроїв, а саме смарт-аудіодинаміків з функціями віртуального персонального секретаря, які підключені до хмари та активізуються голосом; платформа як послуга (PaaS) на основі платформ комп'ютерного програмного забезпечення для програмного забезпечення для розпізнавання голосу та керуванням голосом,; програмного забезпечення,; що перетворює усну мову на текст,; та прикладних програмних додатків,; які активізуються голосом,; для управління особистою інформацією; платформа як послуга (PaaS) на основі платформ комп'ютерного програмного забезпечення для програмного забезпечення для персональних секретарів; платформа як послуга (PaaS) на основі платформ комп'ютерного програмного забезпечення для програмного забезпечення «розумного дому» та для інтегрування домашніх пристроїв; платформа як послуга (PaaS) на основі платформи комп'ютерного програмного забезпечення для бездротового передавання голосових, аудіо-, відеофайлів та даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для контролювання автономних інформаційних пристроїв з голосовим керуванням та електронних персональних секретарів; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для управління особистою інформацією; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для доступу, перегляду та пошуку он-лайн баз даних, аудіо-, відео- та мультимедійного контенту, ігор та програмних додатків, місць продажу програмних додатків; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для доступу, моніторингу, відстеження, пошуку, зберігання та розповсюдження інформації на теми загального інтересу; забезпечування незавантажним комп'ютерним програмним забезпеченням в режимі он-лайн для використання у наданні послуг роздрібної торгівлі та послуг замовлення широкого асортименту споживчих товарів; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для підключення та контролювання електронних пристроїв, що підключені до інтернету речей (IoТ); програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для підключення,; забезпечення роботи,; інтегрування,; контролювання та управління мережевими споживчими електронними пристроями,; домашніми кліматичними пристроями та освітлювальними пристроями за допомогою бездротових мереж; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для інших для розробки програмного забезпечення для управління, підключення та забезпечення роботи електронних пристроїв, що підключені до інтернету речей (IoТ); програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного для використання як прикладного програмного інтерфейсу (API); проектування, розробляння та обслуговування пропрієтарного комп'ютерного програмного забезпечення для інших для розпізнавання природної мови, мовлення, мови та голосу; консультаційні послуги, в тому числі технологічне консультування, щодо розробки програмних додатків; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення для контролювання,; інтегрування, роботи, підключення та управління інформаційними пристроями з голосовим керуванням, а саме підключених до хмарного середовища та електронних споживчих смарт-пристроїв з голосовим керуванням та пристроїв-персональних секретарів; надавання пошукових засобів для пошуку та вилучання інформації через мережу Інтернет на замовлення користувача; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення, яке надає можливість користувачам дистанційно керувати пристроями через комп'ютерні мережі, бездротові мережі або інтернет; надавання послуг інтернет пошукових засобів; інформаційні,; дорадчі та консультаційні послуги щодо програмного забезпечення для розпізнавання голосу та керуванням голосом,; програмного забезпечення,; що перетворює усну мову на текст,; та програмних додатків,; які активізуються голосом,; програмного забезпечення «розумного дому» та програмного забезпечення інтернету речей; інформування, надавання новин та коментарів щодо наукових і технологічних послуг та досліджування і розробок, декорування оселі та погоди; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення,; що активізується голосом та розташоване у хмарі,; яке надає можливість користувачам контролювати функціональні особливості їх транспортних засобів,; а саме закривати та відкривати двері транспортного засобу,; заводити та вимикати транспортний засіб; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення,; що активізується голосом та розташоване у хмарі,; яке надає можливість користувачам перевіряти стан системи транспортного засобу,; а саме: термін експлуатації моторного масла,; рівень палива,; тиск в шинах та заряд акумулятора; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення,; що активізується голосом та розташоване у хмарі,; яке надає можливість користувачам доступу та контролю над системою обігріву,; вентиляції та кондиціонування (HVAC),; системами медіа,; комунікаційними системами,; інформаційно-розважальними системами та навігацією; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення,; що активізується голосом,; розташоване у хмарі,; та пристосоване для використання в автомобілі,; яке надає можливість користувачам підключатися та контролювати електронні пристрої,; які підключені до інтернету речей (IoT) та які підключені до системи «розумний будинок»; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення, що розташоване у хмарі, для передавання інформації про діагностику та стан транспортного засобу через комп'ютерні та комунікаційні мережі; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення,; що розташоване у хмарі,; для отримування інформації про стан дорожнього руху та надавання оперативної навігаційної інформації водію транспортного засобу; послуги постачальника прикладних послуг (ASP) з надавання у тимчасове користування програмного забезпечення, що знаходиться у хмарі та забезпечує зв'язок між транспортними засобами та підключеним пристроями; розробляння та проектування інформаційних баз даних та комп'ютерного апаратного забезпечення для використовування із навігаційними системами, планувальниками маршрутів, електронними картами та цифровими словниками; розробляння та проектування програмного забезпечення для використовування із навігаційними системами, планувальниками маршрутів, електронними картами та цифровими словниками; моніториг за функціонуванням та використанням електричного обладнання, а саме систем обігріву, вентиляції та кондиціонування (HVAC), за допомогою віддаленого доступу; моніториг за функціонуванням та використанням електричного обладнання, а саме аксесуарів для обігріву та охолодження на зразок обігрівачів та кондиціонерів повітря, за допомогою віддаленого доступу; послуги з автоматизації житлових та комерційних приміщень, а саме: програмування систем обігріву, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) на увімкнення; послуги з автоматизації житлових та комерційних приміщень, а саме програмування обладнання для обігріву та охолодження, у вигляді обігрівачів та кондиціонерів повітря, на увімкнення; проектування та розробляння навігаційних систем та системних компонентів до них; кодування,; декодування,; електронне зберігання голосових повідомлень,; аудіо-,; візуальних зображень,; даних,; книжок,; фото,; відеоданих,; текстових повідомлень,; контенту,; аудіовізуальних творів,; мультимедійних творів,; художніх творів,; файлів та інших електронних творів; електронне зберігання цифрових даних, в тому числі: файлів формату light, звукових файлів, електронних даних, інформації та сигналів зображення для навігаційних систем, планувальників маршрутів та для використання електронних карт 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 294869 (заявка m201906102): echo input; есно
*294869 m201906102
Свідоцтво торговельну марку № 263221 (заявка m201722557): ring core
*263221 m201722557
Свідоцтво торговельну марку № 248766 (заявка m201619237): amazon tap
*248766 m201619237
Свідоцтво торговельну марку № 102407 (заявка m200713839): кіндл
*102407 m200713839
Свідоцтво торговельну марку № 208387 (заявка m201405584): amazon fire
*208387 m201405584
Свідоцтво торговельну марку № 294868 (заявка m201906096): echo link; есно
*294868 m201906096
Свідоцтво торговельну марку № 301339 (заявка m201824334): neighbors by ring
*301339 m201824334
Свідоцтво торговельну марку № 102395 (заявка m200713647): kindle
*102395 m200713647
Свідоцтво торговельну марку № 175584 (заявка m201215554): kindle powerfast
*175584 m201215554
Свідоцтво торговельну марку № 248275 (заявка m201629242)
*248275 m201629242
Свідоцтво торговельну марку № 126365 (заявка m200907833): kindle
*126365 m200907833
Свідоцтво торговельну марку № 221524 (заявка m201413799): mayday
*221524 m201413799
Свідоцтво торговельну марку № 263220 (заявка m201722555): ring core
*263220 m201722555
Свідоцтво торговельну марку № 252007 (заявка m201718216): ring labs
*252007 m201718216
Свідоцтво торговельну марку № 285028 (заявка m201825554): netbright
*285028 m201825554
Свідоцтво торговельну марку № 224554 (заявка m201409595): amazon firefly
*224554 m201409595
Свідоцтво торговельну марку № 263219 (заявка m201722554): ring community
*263219 m201722554
Свідоцтво торговельну марку № 263218 (заявка m201722553): ring community
*263218 m201722553
Свідоцтво торговельну марку № 248728 (заявка m201608047): oasis
*248728 m201608047
Свідоцтво торговельну марку № 285027 (заявка m201825550): readybright
*285027 m201825550
Свідоцтво торговельну марку № 27934 (заявка 99093251): amazon.com
*27934 99093251
Свідоцтво торговельну марку № 28002 (заявка 2000020610): zshops
*28002 2000020610
Свідоцтво торговельну марку № 252008 (заявка m201718218): ring labs
*252008 m201718218
Свідоцтво торговельну марку № 178704 (заявка m201215666): kindle freetime
*178704 m201215666
Свідоцтво торговельну марку № 301338 (заявка m201824239): neighbors
*301338 m201824239
Свідоцтво торговельну марку № 285804 (заявка m201825057): mr beams
*285804 m201825057
Свідоцтво торговельну марку № 216187 (заявка m201413347): kindle voyage
*216187 m201413347
Свідоцтво торговельну марку № 180995 (заявка m201215555): paperwhite
*180995 m201215555