Свідоцтво на торговельну марку № 323087 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323087 (заявка m202021212): exo genica
(111)
Номер свідоцтва
323087
(210)
Номер заявки
m202021212
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.10.2030
(220)
Дата подання заявки
12.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
23.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; синій; помаранчевий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕКЗОГЕНІКА»;
Вул. ### років Перемоги, ###, кв. ###, смт Нова Водолага, Нововодолазький р-н, Харківська обл., 63202 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕКЗОГЕНІКА»;
Вул. ### років Перемоги, ###, кв. ###, смт Нова Водолага, Нововодолазький р-н, Харківська обл., 63202 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Носовицька Марина Володимирівна;
А/с 7399, м. Харків, 61057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; водорості морські (добрива); гормони для прискорювання достигання фруктів; ґрунт для рослин; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дистильована вода; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива тваринного походження; іонообмінники (хімікати); калій; карболінеум для захисту рослин; карбонати; нанопорошки на промислові потреби; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; суперфосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту від плісняви і цвілі; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб. 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги щодо оптового продажу товарів 1 класу, зазначених у переліку; послуги щодо роздрібного продажу товарів 1 класу, зазначених у переліку; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін.