Заявка на знак № m202100277 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202100277: pilum24; pilum 24
(210)
Номер заявки
m202100277
(220)
Дата подання заявки
11.01.2021
(731)
Заявники

Лучанінова Людмила Леонідівна (UA)

(740)
Довірена особа

Рудий Тарас Григорович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; обробляння текстів; оформляння вітрин; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з розвідування ринку; послуги щодо комерційного посередництва; розповсюджування зразків; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 275886 (заявка m201809182): tix24; тіх24
*275886 m201809182