Свідоцтво на торговельну марку № 299394 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299394 (заявка m201913743): likar online
(111)
Номер свідоцтва
299394
(210)
Номер заявки
m201913743
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2029
(220)
Дата подання заявки
11.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; оранжевий;

(731)
Заявники

Денисенко Любов Анатоліївна;
Вул. Оноре де Бальзака, 89, кв. 54, м. Київ, 02097 (UA)

(732)
Власники

Денисенко Любов Анатоліївна;
Вул. Оноре де Бальзака, 89, кв. 54, м. Київ, 02097 (UA)

(750)
Адреса для листування

Хчоян Борис Жораєвич;
Вул. Обсерваторна, 8, оф. 4, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Консультування щодо безпеки, пов'язаної з наданням медичної допомоги та медичних послуг в мережі Інтернет; консультування щодо інформаційних технологій (IT), які використовуються при наданні медичної допомоги та медичних послуг; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовується при наданні медичної допомоги та медичних послуг; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення, яке використовується при наданні медичної допомоги та медичних послуг; консультування щодо розробляння веб-сайтів для закладів охорони здоров'я; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних закладів охорони здоров'я; моніторинг комп'ютерних систем закладів охорони здоров'я за допомогою віддаленого доступу; наукові досліджування у сфері медицини; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовується при наданні медичної допомоги та медичних послуг; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовується при наданні медичної допомоги та медичних послуг; платформа як послуга (PaaS) для закладів охорони здоров'я; програмне забезпечення як послуга (SaaS) для закладів охорони здоров'я; проектування комп'ютерних систем, які використовуються у сфері медицини; проектування комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовуються у сфері медицини; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів) закладів охорони здоров'я; розробляння комп'ютерних платформ, які застосовуються закладами охорони здоров'я; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення, яке застосовується закладами охорони здоров'я; створювання та обслуговування веб-сайтів для закладів охорони здоров'я; створювання та обслуговування веб-сайтів, які застосовуються для надання медичної допомоги та медичних послуг; технологічне консультування закладів охорони здоров'я; хмарне обчислювання даних, пов'язаних з наданням медичної допомоги та медичних послуг; хостинг серверів закладів охорони здоров'я 

Кл.44:

Акушерські послуги; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; імплантація волосся; консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; оздоровчі послуги спа-центрів; паліативна допомога; пластична хірургія; послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; послуги будинків сестринського догляду; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з ароматерапії; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги окулістів; послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги санаторіїв; послуги телемедицини; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; реабілітація наркозалежних пацієнтів; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки