Свідоцтво на знак № 114379 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114379 (заявка m200807039): щит громади

114379

m200807039

10.11.2009

14.04.2018

14.04.2008

10.11.2009, бюл. № 21/2009

Віровцев Володимир Юрійович;
Пров. Волго-Донський, 2, кв. 139, м. Київ, 02099 (UA)

Віровцев Володимир Юрійович;
Вул. Михайлівська, 8 А, м. Київ, 01001 (UA)

 

Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; атласи; бланки, формуляри; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; графічні зображення; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; канцелярські товари; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; музичні вітальні листівки; наклейки канцелярські; паперові стрічки; папір в аркушах канцелярський; папки на документи канцелярські; папки на папери; періодичні видання друкові (друковані); печатки; письмове приладдя; письмовий папір; плакати; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; трафарети; трафарети канцелярські; фігурки, статуетки із пап'є-маше; фотографії; штампи 

Кл.25:

Бандани (хустки); верхній одяг; вовняний трикотаж (одяг); готовий одяг; кашкети (кепки); кашне; куртки; майки; наголовні пов'язки (одяг); наголовні убори; накидки (одяг); непромокавий одяг; одяг; паперові капелюхи (одяг); пуловери; светри; трикотажні вироби (одяг); хустки; хустки нашийні; футболки; шалі; шарфи 

Кл.35:

Визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; множення документів; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; доброчинство фінансове; житлове керування; житлові контори; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; доставляння товарів; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); залізничне перевозіння; зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) вагонів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння подорожувальників; перевозіння; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у перевозінні; послуги водіїв; послуги таксі; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; послуги щодо рятування майна; рятувальні операції (перевозіння); супроводжування подорожувальників; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля і навчання в клубах; записування на відеоплівки; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; облаштовування дозвілля; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги щодо цифрового зображання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; фотографування; фоторепортажі 

Кл.45:

Влаштовування зустрічей; детективні (розшукові) агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); нічна охорона; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; особиста охорона; охорона цивільна; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; правниче досліджування; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування