Свідоцтво на знак № 114379 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114379 (заявка m200807039): щит громади
(111)
Номер свідоцтва
114379
(210)
Номер заявки
m200807039
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.04.2018
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
14.04.2018
(220)
Дата подання заявки
14.04.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2009, бюл. № 21/2009
(731)
Заявники

Віровцев Володимир Юрійович;
Пров. Волго-Донський, 2, кв. 139, м. Київ, 02099 (UA)

(732)
Власники

Віровцев Володимир Юрійович;
Пров. Волго-Донський, 2, кв. 139, м. Київ, 02099 (UA)

(750)
Адреса для листування

Віровцев Володимир Юрійович;
Вул. Михайлівська, 8 А, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; атласи; бланки, формуляри; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; графічні зображення; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; канцелярські товари; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; музичні вітальні листівки; наклейки канцелярські; паперові стрічки; папір в аркушах канцелярський; папки на документи канцелярські; папки на папери; періодичні видання друкові (друковані); печатки; письмове приладдя; письмовий папір; плакати; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; трафарети; трафарети канцелярські; фігурки, статуетки із пап'є-маше; фотографії; штампи 

Кл.25:

Бандани (хустки); верхній одяг; вовняний трикотаж (одяг); готовий одяг; кашкети (кепки); кашне; куртки; майки; наголовні пов'язки (одяг); наголовні убори; накидки (одяг); непромокавий одяг; одяг; паперові капелюхи (одяг); пуловери; светри; трикотажні вироби (одяг); хустки; хустки нашийні; футболки; шалі; шарфи 

Кл.35:

Визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; множення документів; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; доброчинство фінансове; житлове керування; житлові контори; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; доставляння товарів; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); залізничне перевозіння; зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) вагонів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння подорожувальників; перевозіння; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у перевозінні; послуги водіїв; послуги таксі; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; послуги щодо рятування майна; рятувальні операції (перевозіння); супроводжування подорожувальників; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля і навчання в клубах; записування на відеоплівки; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; облаштовування дозвілля; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги щодо цифрового зображання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; фотографування; фоторепортажі 

Кл.45:

Влаштовування зустрічей; детективні (розшукові) агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); нічна охорона; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; особиста охорона; охорона цивільна; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; правниче досліджування; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування