Свідоцтво на торговельну марку № 347408 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347408 (заявка m202211164): tension
(111)
Номер свідоцтва
347408
(210)
Номер заявки
m202211164
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.09.2032
(220)
Дата подання заявки
15.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
19.09.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Мудрий Ярослав Валентинович;
Вул. Миропільська, ###, кв. ###, ###, м. Київ, 02192 (UA)

(732)
Власники

Мудрий Ярослав Валентинович;
Вул. Миропільська, ###, кв. ###, ###, м. Київ, 02192 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Селіванов Олександр Олександрович;
Вул. Стрілецька, 28, кв. 27, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Селіванов Олександр Олександрович;
Вул. Стрілецька, 28, кв. 27, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; телевізійне рекламування. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 169533 (заявка m201204067): conte elegant tension
*169533 m201204067
Свідоцтво торговельну марку № 139845 (заявка m201005110): xtension
*139845 m201005110
ECO TENSIONER
Свідоцтво торговельну марку № 204614 (заявка m201408752): xtension
*204614 m201408752
Свідоцтво торговельну марку № 341464 (заявка m202124828): life extension
*341464 m202124828
Свідоцтво торговельну марку № 341465 (заявка m202124839): life extension
*341465 m202124839
Свідоцтво торговельну марку № 294210 (заявка m201911147): ice extension; ісе
*294210 m201911147