Свідоцтво на знак № 119416 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 119416 (заявка m200813752): champions'vox; голос чемпионов; голос чемпіонів
(111)
Номер свідоцтва
119416
(210)
Номер заявки
m200813752
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
16.07.2018
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2010
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
15.07.2018
(220)
Дата подання заявки
15.07.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2010, бюл. № 5/2010
(731)
Заявники

ТОКАКІ МІХАЙ КРІСТІАН;
Бд. Паче Протопопеску нр. 4, сектор 2, Букурешті, Румунія (RO)

(732)
Власники

ТОКАКІ МІХАЙ КРІСТІАН;
Бд. Паче Протопопеску нр. 4, сектор 2, Букурешті, Румунія (RO)

(740)
Довірена особа

Бенатов Даніель Емілович;
П/с 62, м. Київ, 04116

(750)
Адреса для листування

Бенатов Д. Е.;
П/с 62, м. Київ, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Видання друковані; газети; журнали; книжки; брошури; постери; друкована продукція 

Кл.21:

Посудини, а саме: пивні кухлі, кубки, що належать до 21 класу, склянки (стакани) на питво, в тому числі з пристроями для записування або відтворення музики та голосів 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги, а саме радіо- та телевізійне мовлення 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 119353 (заявка m200812337): представительский медальон; представницький медальйон; the representative medallion
*119353 m200812337
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 119352 (заявка m200812336): the gratitude medallion; madallion; медальон признания; медальйон освідчення
*119352 m200812336