Свідоцтво на торговельну марку № 348524 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348524 (заявка m202207588): благодійна фундація; комюніті; ком'юніті фенікс культури; 02; 24
(111)
Номер свідоцтва
348524
(210)
Номер заявки
m202207588
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.07.2032
(220)
Дата подання заявки
05.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий; сірий;

(731)
Заявники

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «24.02Ю.ЕЙ»;
Вул. Велика Васильківська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «24.02Ю.ЕЙ»;
Вул. Велика Васильківська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Пузько Олексій Анатолійович;
А/с 34, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Збирання коштів на благодійність; організовування збору коштів; вкладання коштів; надавання позик з розстроченням платежу; надавання позик (фінансування); послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; фінансове керування; фінансове консультування.