Свідоцтво на торговельну марку № 100085 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 100085 (заявка m200714800): здибанка
(111)
Номер свідоцтва
100085
(210)
Номер заявки
m200714800
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
11.08.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.09.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
06.09.2027
(220)
Дата подання заявки
06.09.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2008, бюл. № 22/2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

світло-коричневий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Івченко Лариса Василівна;
Вул. Робітнича, 94, кв. 9, м. Суми, 40030

(750)
Адреса для листування

Сумська Торгово-промислова палата;
Вул. Червоногвардійська, 7 А, м. Суми, 40030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Ділове інформування; сприяння продажеві (посередництво) товарів. 

Кл.43:

Послуги барів; кафе; ресторани. 

Схожі торговельні марки