Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 249578 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 249578 (заявка m201623457): knigoteka
(111)
Номер свідоцтва
249578
(210)
Номер заявки
m201623457
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.10.2026
(220)
Дата подання заявки
26.10.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2018, бюл. № 21/2018
(731)
Заявники

Івашко Леонід Юрійович;
Вул. Ялтинська, ###, кв. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(732)
Власники

Івашко Леонід Юрійович;
Вул. Ялтинська, ###, кв. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(750)
Адреса для листування

Івашко Леонід Юрійович;
Вул. Ялтинська, ###, кв. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги з комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; демонстрування товарів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; публікування рекламних текстів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 112451 (заявка m200802452): маячок
*112451 m200802452
Свідоцтво торговельну марку № 106126 (заявка m200720837): sytech; system technologies
*106126 m200720837
Свідоцтво торговельну марку № 248796 (заявка m201623456): moni torg
*248796 m201623456
Свідоцтво торговельну марку № 235844 (заявка m201609879): monitorg
*235844 m201609879
Свідоцтво торговельну марку № 288808 (заявка m201902752): alphacontact; alpha contact; альфа контакт
*288808 m201902752