Заявка на торговельну марку № m201211200 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201211200: igrushki
(210)
Номер заявки
m201211200
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

салатовий; зелений; блакитний; синій; рожевий; оранжевий; червоний; фіолетовий;

(731)
Заявники

Глушко Михайло Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Кондратюк Ігор Вікторович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Кл. 35 - Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання -); зв'язки з громадськістю (послуги щодо -); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -); керування (допомога у комерційному або промисловому -); керування (дорадча допомога в діловому -); керування комп'ютерними файлами; керування справами (консультування щодо -); керування справами (поради щодо налагоджування і -); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у -); комерційне інформування (агентства -); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо -); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; підприємництво (фахове консультування щодо -); платіжні документи (готування -); податкові декларації (складання -); показ мод на рекламні потреби (влаштовування -); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби -); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або -); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні смуги (готування -); рекламні фільми (створювання -); рекламування; розвідування ділове; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про -); телевізійне рекламування; телемаркетинг; телефонні відповідачі (послуги ) для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат] -); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Кл. 38 - Зв'язок, в тому числі: абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин [інформаційні агентства]; апаратура для посилання повідомин (наймання [прокат] -); доступ до світової комп'ютерної мережі (надавання -); електронна пошта; електронні оповіщальні дошки (послуги щодо -) [телекомунікаційні послуги]; зв'язок [телекомунікації] (наймання [прокат] апаратури для -); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; модеми (наймання [прокат] -); надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку]; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; передавання цифрових файлів; посилання повідомин (наймання [прокат] апаратури для -); послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; пошта електронна; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телекомунікаційний зв'язок (надавання -) із світовою комп'ютерною мережею; телеконференції (послуги щодо -); телефони (наймання [прокат] -); телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільна апаратура (наймання [прокат] -); факсимільне передавання 

Кл.41:

Кл. 41 - Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів, у тому числі: академії (навчання в -); атестування [освіта]; атракціони (парки -); аудіоапаратура (наймання [прокат] -); бібліотеки (видавання книжок із -); бібліотеки перемісні (послуги -); видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; видовищні декорації (наймання [прокат] -); викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат] -); відеомагнітофони (наймання [прокат] -); відеоплівки (записування на -); відеофільми (наймання [прокат] -); влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для -); готування радіо- і телевізійних програм; декорації театральні (наймання [прокат] -); диск-жокей (послуги -); дискотеки (послуги -); дозвілля [забави, розваги]; дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою -); забави [дозвілля, розваги]; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці [зоопарки] (послуги -); звукозаписувачі (наймання [прокат] -); змагання (влаштовування ) [навчальних або дозвільних]; іграшки (наймання [прокат] -); ігрове обладнання (наймання [прокат] -); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інструктори, репетитори (послуги ) [навчання]; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; казино [азартні ігри] (послуги -); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінозали (послуги ) [демонстрування кінофільмів]; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат] -); кіностудії; кінофільми [фільми] (наймання [прокат] -); клуби (дозвілля і навчання в -); клуби спортивно-оздоровчі (послуги -); макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; моделі для художників (надавання -); монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо -); музичні твори (створювання -); мюзик-холи; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; обладдя для стадіонів (наймання [прокат] -); облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги -); освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (наймання [прокат] -); пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перекладання усне (послуги з -); перекладачі (послуги -); перепідготовляння професійне; підводне споряддя (наймання [прокат] -); планування зустрічей [дозвільних]; покази мод з розважальною метою (влаштовування -); попереднє замовляння місць на видовища; послуги персональних тренерів [фітнес]; практичне навчання; презентації вистав; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних -); проводіння фітнес-класів; професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіо- і телевізійні приймачі (наймання [прокат] -); радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги [дозвілля, забави]; розважання [послуги артистів]; служба новин; спортивне споряддя (наймання [прокат] ), крім транспортних засобів; спортивні майданчики (наймання [прокат] -); спортивні табори (послуги -); споряддя підводне (наймання [прокат] -); споряддя спортивне (наймання [прокат] ), крім транспортних засобів; стадіонне обладдя (наймання [прокат] -); створювання видовищ; створювання відеофільмів; студії записування (послуги -); субтитрування; сценаристи (послуги -); табори відпочинку (влаштовування розваг у -); табори спортивні (послуги -); театральні вистави; театральні декорації (наймання [прокат] -); театральні каси [розваги] (послуги -); телевізійні передачі розважальні; телевізійні приймачі (наймання [прокат] радіо- і -); тенісні корти (наймання [прокат] -); фізичне виховування; фільми (створювання ), крім рекламних роликів; фільми [кінофільми] (наймання [прокат] -); фітнес-класи (проводіння -); фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 160839 (заявка m201112948): tabaccoff; табакоф; антинікотинова формула
*160839 m201112948
Свідоцтво торговельну марку № 168246 (заявка m201202598): веселоград
*168246 m201202598
Свідоцтво торговельну марку № 126930 (заявка m200906336): дробь кусю
*126930 m200906336
Свідоцтво торговельну марку № 152922 (заявка m201104403): золотой шарик premium для схуднення
*152922 m201104403
Свідоцтво торговельну марку № 126931 (заявка m200906337): золотой шарик
*126931 m200906337
Свідоцтво торговельну марку № 146959 (заявка m200905860): золота куля
*146959 m200905860
Свідоцтво торговельну марку № 167311 (заявка m201206683): cook; соок
*167311 m201206683
Свідоцтво торговельну марку № 129925 (заявка m200911046): семь цветов похудения
*129925 m200911046
Свідоцтво торговельну марку № 233869 (заявка m201609120): visup
*233869 m201609120
Свідоцтво торговельну марку № 168248 (заявка m201202600): igrushka
*168248 m201202600
Свідоцтво торговельну марку № 162794 (заявка m201116868): платинум слім; platinum slim
*162794 m201116868
Свідоцтво торговельну марку № 184603 (заявка m201300730): travel band
*184603 m201300730
Свідоцтво торговельну марку № 117885 (заявка m200915064): shar
*117885 m200915064
Свідоцтво торговельну марку № 160840 (заявка m201112949): vitashine; віташайн; вітаміни краси
*160840 m201112949
Свідоцтво торговельну марку № 172921 (заявка m201211207): igrushki
*172921 m201211207
Свідоцтво торговельну марку № 161131 (заявка m201118143): табакoff; табакофф
*161131 m201118143
Свідоцтво торговельну марку № 118957 (заявка m200818691): золотой шарик; для похудения
*118957 m200818691
Свідоцтво торговельну марку № 100866 (заявка m200817921): золотой шарик
*100866 m200817921
Свідоцтво торговельну марку № 152923 (заявка m201104404): мрієш про струнку фігуру: досконале рішення золотой шарик преміум
*152923 m201104404
Свідоцтво торговельну марку № 129932 (заявка m200911183): сім кольорів схуднення
*129932 m200911183
Свідоцтво торговельну марку № 168247 (заявка m201202599): veselograd
*168247 m201202599

Схожі торговельні марки