Свідоцтво на знак № 284015 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 284015 (заявка m201823190): en joy; language center
(111)
Номер свідоцтва
284015
(210)
Номер заявки
m201823190
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2028
(220)
Дата подання заявки
03.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; синій;

(731)
Заявники

Калінійчук Михайло Васильович;
Вул. Свободи, 22, кв. 46, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(732)
Власники

Калінійчук Михайло Васильович;
Вул. Свободи, 22, кв. 46, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Калінійчук Михайло Васильович;
Вул. Свободи, 22, кв. 46, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; інформування щодо освіти; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги; послуги з усного перекладу; послуги перекладачів; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання)