Заявка на торговельну марку № m202209537 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202209537: сьогодні; стоять; сповна; столиці; свободу; відсвяткуєм; стадіони; зберемо; одесі; мрію; спільну; збереже; стійкий; харків; душа; українська; навік; херсона; родy; наша справа зі львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру
(210)
Номер заявки
m202209537
(220)
Дата подання заявки
16.08.2022
(441)
Дата публікації заявки
17.08.2022
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Горська Ірина Анатоліївна;
Вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29, кв. 48, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Інші торговельні марки цього власника