Свідоцтво на торговельну марку № 64982 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 64982 (заявка m200500049): teckton
(111)
Номер свідоцтва
64982
(210)
Номер заявки
m200500049
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.01.2015
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.01.2015
(220)
Дата подання заявки
06.01.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2006, бюл. № 8/2006
(300)
Дані щодо пріоритету

2004715461; 12.07.2004; RU

(731)
Заявники

Тектон Лімітед;
Бурбедж Хауз, 83-85 Куртейн Роуд, Лондон ЕС2А 3BS, Великобританія (GB)

(732)
Власники

Тектон Лімітед;
Бурбедж Хауз, 83-85 Куртейн Роуд, Лондон ЕС2А 3BS, Великобританія (GB)

(740)
Довірена особа

Слободянюк Алла Василівна;
Івана Кудрі, 38, кв. 30, м. Київ, 03133

(750)
Адреса для листування

Слободянюк та партнери, Слободянюк А. В.;
А/с 338, м. Київ, 150, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автовідповідачі телефонні; антени; високочастотна апаратура; апаратура для дистанційного керування; апаратура звукозаписуюча; апарати внутрішнього зв'язку; звукопередавальні апарати; проекційні апарати; світлокопіювальні апарати; телефонні апарати; телефонні передавачі; факсимільні апарати; фототелеграфні апарати; блоки пам'яті для комп'ютерів; відеокамери; відеокасети; відеотелефони; відеоекрани; грамплатівки; діапозитиви (фотографія); диктофони; дискети; звукозаписові диски; диски магнітні; диски оптичні; дисководи для комп'ютерів; дисководи з дискомінялами до комп'ютерів; звукопроводи; інтерфейси (комп'ютери); калькулятори; калькулятори кишенькові; камери кінознімальні; олівці електронні (елементи дисплеїв); картки кодові магнітні; касети з відеоіграми; комп'ютерні клавіатури; записники електронні; килимки під комп'ютерні мишки; кодувальники магнітні; комутатори; компакт-диски (зчитна пам'ять); компакт-диски (аудіо-відео); компаратори; комп'ютери; комп'ютери портативні; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; мишки комп'ютерні; машини для обробляння тексту; мікропроцесори; мікрофони; модеми; монітори (комп'ютерне обладнання); мультиплікація; наголовні навушники; носії звукозапису; носії інформації магнітні; носії інформації оптичні; об'єктиви (оптика); пейджери; перекладачі електронні кишенькові; передавачі (дистанційного зв'язку); передавачі електронних сигналів; плеєри для компакт-дисків; плеєри касетні; плівки для звукозаписування; прилади для навчання; приймачі (аудіо-відео); принтери; програвачі; процесори (центральні блоки обробляння інформації); радіоприлади; радіоприймачі для транспортних засобів; рації портативні; сканери (обладнання для обробляння інформації); смарт-картки; засоби навчання аудіовізуальні; стереоприймачі портативні; схеми інтегральні; схеми печатні; текст-процесори; телевізори; телефони переносні; трубки телефонні; підсилювачі звуку; пристрої для відеозаписування; пристрої для відтворювання звуку; пристрої для записування часу; пристрої для записування на магнітну стрічку (звуку, зображення, інформації), пристрої для записування на відстані (звуку, зображення, інформації), пристрої для ігор з обов'язковим використанням телевізійних приймачів; пристрої для обробляння інформації; пристрої для розваг з обов'язковим використовуванням телевізійних приймачів; пристрої запам'ятовуючі для комп'ютерів; пристрої комутаційні (обладнання для обробляння інформації); пристрої переговорні; пристрої периферійні комп'ютерів; пристрої зв'язку акустичні; пристрої сигнальні; пристрої, що зчитують (обладнання для обробляння інформації); фотоапарати; фотолабораторії; футляри спеціальні для фотоапаратів і фотоприналежностей; штативи для фотоапаратів; екрани проекційні; екрани фотографічні 

Кл.35:

Вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога у керуванні комерційними або промисловими підприємствами; досліджування ділове; імпортно-експортні агентства; консультування щодо влаштовування та керування бізнесом; консультування фахове щодо підприємництва; оформляння вітрин; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук інформації в комп'ютерних файлах (для третіх осіб); просовування товарів (для третіх осіб); прокат рекламних матеріалів; рекламні агентства; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; реклама; рекламування через комп'ютерну мережу; реклама поштою; систематизування інформації комп'ютерних баз даних; ділове експертування; оновлювання рекламних матеріалів; допомога в керуванні бізнесом; розповсюджування рекламних об'яв; збирання інформації до комп'ютерних баз даних 

Кл.37:

Інформування щодо лагодження; лагодження фотоапаратів; встановлювання та лагодження телефонів; встановлювання та лагодження електроприладів; встановлювання, технічне доглядання та лагодження комп'ютерів, телевізорів та інших електронних приладів, що включені до 9 класу 

Схожі торговельні марки