Свідоцтво на торговельну марку № 82062 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 82062 (заявка m200605800): exite
(111)
Номер свідоцтва
82062
(210)
Номер заявки
m200605800
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
24.03.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2016
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
19.04.2026
(220)
Дата подання заявки
19.04.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2007, бюл. № 14/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ»;
Вул. Панаса Мирного, 16/13 А, м. Київ, 11, 01011 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ»;
Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 6, м. Київ, 01042 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кістерський Кирил Арсенійович;
А/с 87, ТОВ "ІВП Група", м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Е-КОМ»;
Провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 6, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери, в тому числі торговельне та банківське обладнання; реєстратори рахункових операцій; ваги; машини, обладнання для зважування та етикетування; протикрадіжні охоронні системи; протикрадіжні охоронні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; комп'ютерно-касові термінали; контактні-монітори; програмуючі клавіатури; монітори для комп'ютерно-касових терміналів; дисплеї покупця; конвертори; системи контролю та управління доступом; компоненти систем контролю та управління доступом; зчитувачі; контролери; інтерфейсні та погоджувальні пристрої; програмне забезпечення для систем контролю доступу (записане, завантажене); електронні термінали; платформи електронної комерції. 

Кл.38:

Зв'язок, в тому числі: посилання повідомин; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікацій); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; комп'ютерне передавання повідомин і зображень. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; комп'ютерне програмування; встановлювання комп'ютерних програм; промислове та наукове досліджування; програмування; розробляння, оновлювання, обслуговування програмного статку; проектування комп'ютерних систем; розробляння програмного статку для електронного обробляння даних. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки