Свідоцтво на торговельну марку № 301634 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301634 (заявка m201810934): ukraine now ua
(111)
Номер свідоцтва
301634
(210)
Номер заявки
m201810934
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.05.2028
(220)
Дата подання заявки
10.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Шеремет Андрій Іванович;
Просп. Повітрофлотський, 16, кв. 32, м. Київ, 03049

(750)
Адреса для листування

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ;
Вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; прокат рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з огляду преси; послуги щодо зв'язків з громадськістю; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; створювання рекламних фільмів; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; послуги інформаційних агентств; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги телеконференцзв'язку; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Кл.41:

Відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; послуги кіностудій; монтування відеострічок; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні 

Схожі торговельні марки