Свідоцтво на торговельну марку № 23650 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 23650 (заявка 98124798): novascope
(111)
Номер свідоцтва
23650
(210)
Номер заявки
98124798
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
16.12.2018
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2002
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
01.10.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2008
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.12.2018
(220)
Дата подання заявки
15.12.1998
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2002, бюл. № 3/2002
(731)
Заявники

МІ Інтелпроп Холдінгс Лімітед;
3 Флор, Лес Каскадес, Едіт Кавелл Стріт, Порт-Луї, Маврикій (MU)

(732)
Власники

МІ Інтелпроп Холдінгс Лімітед;
3 Флор, Лес Каскадес, Едіт Кавелл Стріт, Порт-Луї, Маврикій (MU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ошарова Ірина Олександрівна;
Жилянська, 37, третій поверх, м. Київ, 01033

(750)
Адреса для листування

І. О. Ошарова;
А/с 295, м. Київ, 150, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Фотографічні,кінематографічні і оптичні апарати і прилади; апарати і прилади для записування,передавання,трансляції,приймання,зберігання,відображування або відтворювання звуку,зображень і даних; комп'ютери,комп'ютерні програми,комп'ютерний програмний статок,комп'ютерні мікросхеми,апарати і прилади для кодування і декодування електричних сигналів; пристрої дистанційного керування; смарт-карти (інтелектуальні карти); закодовані карти; антени; параболічні супутникові антени; кабелі; оптичні волокна; перемикачі; адаптери; конектори; штепсельні вилки; штепсельні розетки і виводи; коробки з'єднання; стрічки,плівки,диски,картриджі - все для розміщування або для записування даних,звуку або зображень; кінематографічні плівки,підготовані для показу; авдіо-і/або відеозаписи; прилади та обладнання для комунікацій мультимедіа,для записування,передавання,трансляції,зберігання,відображування,приймання,відтворювання і обробляння даних; комп'ютерний програмний статок,апарати і прилади для використовування в зв'язку з Іnternet; електронні публікації; частини і приладдя до всіх вищезазначених товарів,що включені до 9 класу. 

Кл.16:

Друковані публікації; журнали; програми телебачення,кабельного телебачення,радіомовлення і супутникового телебачення (друкована продукція); переліки розваг та оглядів; фотографії; наклейки; афіші; етикетки,ярлики,об'яви,канцелярське приладдя,що належать до 16 класу; газети. 

Кл.35:

Послуги, що належать до 35 класу, щодо пропозиції для продажу і розпродажу товарів в роздрібному продажу і оптовій торгівлі; промоушен (сприяння продажеві) та агентські послуги; наймання місця на реклами; послуги щодо керування справами; послуги з бухгалтерського обліку,дорадчі,консультативні і інформаційні послуги - все,що має відношення до бізнесу і керування справами; послуги з досліджування ринку; послуги щодо складання фінансових звітів; реклама і послуги щодо маркетингу; консультативні,інформаційні послуги та послуги щодо керування для передплатників та щодо передплачування газет; влаштовування і проводіння торгових показів і виставок; розповсюджування реклами і рекламних матеріалів; послуги, що належать до 35 класу,які мають відношення до або стосуються Іnternet або забезпечують on-line від Іnternet; надавання і розповсюджування інформації щодо вищезазначених послуг. 

Кл.38:

Комунікаційні послуги щодо передавання мовлення, даних, звуку та зображень; multi-media комунікаційні послуги; телекомунікаційні послуги; послуги радіо-,телевізійного,супутникового та кабельного мовлення; послуги агентств новин; передавання,постачання і відображування інформації для ділових або побутових цілей з комп'ютерних банків даних; радіо- і телепередачі презентацій,святкових подій,концертів,спектаклів,змагань; наймання,орендування і здавання в оренду комунікаційної апаратури і приладів; послуги абонентського телевізійного мовлення; надавання та забезпечування web сторінок; послуги, що належать до 38 класу,які мають відношення до або стосуються Іnternet або забезпечують on-line від Іnternet; надавання і розповсюджування інформації щодо вищезазначених послуг. 

Кл.41:

Створювання і записування радіо,телевізійних,відео,супутникових і кабельних програм; розваги,освіта,виховування,забезпечування навчання; влаштовування,готування,створювання і записування презентацій,показів,видовищ,святкових подій,концертів,театральних постановок,змагань,конкурсів,лекцій,рекламних показів,семінарів,спортивних змагань і подій,сольних концертів,дебатів,громадських і приватних зібрань,культурних і спортивних заходів,конференцій,зустрічей,зборів і показів; наймання і оренда кінострічок,відеозаписів,авдіозаписів і CD-ROM; орендування,наймання і здавання в оренду апаратури і приладів,що належать до 41 класу; публікування та видавання книжок,підручників,журналів і текстів (крім рекламних),кінофільмів,відео-,авдіовізуальних і звукових записів; консультативні послуги,які мають відношення до всіх вищезазначених послуг; послуги, що належать до 41 класу,які мають відношення до або стосуються Іnternet або забезпечують on-line від Іnternet; постачання і розповсюджування інформації щодо вищезазначених послуг. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 23651 (заявка 98124799)
*23651 98124799
Свідоцтво торговельну марку № 23649 (заявка 98124797): novascope
*23649 98124797
Свідоцтво торговельну марку № 12355 (заявка 94113907): supersport
*12355 94113907
Свідоцтво торговельну марку № 12356 (заявка 94113908): k-t.v. ktv k t v
*12356 94113908
Свідоцтво торговельну марку № 12357 (заявка 94113909): super sport supersport s
*12357 94113909
Свідоцтво торговельну марку № 10537 (заявка 94030909): multi choice multichoice kaleidoscope
*10537 94030909
Свідоцтво торговельну марку № 23652 (заявка 98124800)
*23652 98124800
Свідоцтво торговельну марку № 23653 (заявка 98124801): novascope
*23653 98124801

Схожі торговельні марки