Свідоцтво на торговельну марку № 231396 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 231396 (заявка m201602862): лёгкий солидный доход; easy solid income
(111)
Номер свідоцтва
231396
(210)
Номер заявки
m201602862
(151)
Дата реєстрації знака
11.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.02.2026
(220)
Дата подання заявки
16.02.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.09.2017, бюл. № 17/2017
(731)
Заявники

Пасічний Андрій Анатолійович;
Вул. Головна, 285 А, кв. 29, м. Чернівці, 58032 (UA)

(732)
Власники

Пасічний Андрій Анатолійович;
Вул. Головна, 285 А, кв. 29, м. Чернівці, 58032 (UA)

(740)
Довірена особа

Микитюк Олена Петрівна (№ 179);
Бульв. Героїв Сталінграда, 15, кв. 69, м. Чернівці, 58032

(750)
Адреса для листування

Микитюк Олена Петрівна;
Бульв. Героїв Сталінграда, 15, кв. 69, м. Чернівці, 58032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; послуги бюро кредитних історій; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; послуги колекторських агентств; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; лізинг нерухомого майна; лізинг сільськогосподарських ферм; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; морське страхування; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; послуги з надавання фінансових гарантій; обмінювання грошей; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування офісів (нерухомого майна); оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги взаємних фондів; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування