Заявка на торговельну марку № m202107649 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202107649: tim ber; timber&equipment; тім
(210)
Номер заявки
m202107649
(220)
Дата подання заявки
01.04.2021
(441)
Дата публікації заявки
30.04.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати для дистанційного керування*; апарати для обробляння інформації; апарати системи глобального позиціонування [GPS]; вимірювальні інструменти; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; зчитувачі штрихових кодів; інтерактивні сенсорні термінали; комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; комутатори; монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення]; монітори [комп'ютерні програми]; планшетні комп'ютери; процесори [центральні блоки обробляння даних]; термінали збору даних; мобільні принтери; мобільні термопринтери 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 285423 (заявка m202004871): s.for
*285423 m202004871