Заявка на торговельну марку № 99113972 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 99113972: туризм, відпочинок і навчання; твін
(210)
Номер заявки
99113972
(220)
Дата подання заявки
02.11.1999
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; червоний;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; виставки; ділове досліджування; комерційне інформування; рекламні агентства; рекламні матеріали; рекламні тексти (публікування); рекламування; розповсюдження рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; ярмарки на торгівельні або рекламні потреби,; всі інші послуги 35 класу 

Кл.39:

Влаштовування подорожей,; екскурсії туристські; перевозіння подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; супроводження подорожувальників; туристські агентства,; всі інші послуги 39 класу 

Кл.42:

Бази туристські; будинки оздоровчі; відпочинок (будинки); готелі; забезпечування готельним житлом; зустрічі (влаштовування); наймання тимчасового житла; обслуговування таборів туристських; пансіонати; санаторії; супроводжування; послуги,; що не належать до інших класів,; всі інші послуги 42 класу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 42571 (заявка 2002097425): сант; валентин; caht
*42571 2002097425