Свідоцтво на торговельну марку № 304883 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304883 (заявка m201923719): супралев
(111)
Номер свідоцтва
304883
(210)
Номер заявки
m201923719
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.08.2029
(220)
Дата подання заявки
06.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Фірма «Сократ»;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Лікарські засоби; фармацевтичні продукти; антибіотики; фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей 

Схожі торговельні марки