Свідоцтво на торговельну марку № 304895 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304895 (заявка m201924543): arthur martin
(111)
Номер свідоцтва
304895
(210)
Номер заявки
m201924543
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.08.2029
(220)
Дата подання заявки
16.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

АКТІЕБОЛАГЕТ ЕЛЕКТРОЛЮКС (AKTIEBOLAGET ELECTROLUX);
SE-105 45 Стокгольм, Швеція (SE-105 45 STOCKHOLM, SWEDEN) (SE)

(732)
Власники

АКТІЕБОЛАГЕТ ЕЛЕКТРОЛЮКС (AKTIEBOLAGET ELECTROLUX);
SE-105 45 Стокгольм, Швеція (SE-105 45 STOCKHOLM, SWEDEN) (SE)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Пральні машини 

Кл.11:

Сушарки для білизни електричні 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 301368 (заявка m201908323): for better living. designed in sweden
*301368 m201908323
Свідоцтво торговельну марку № 293493 (заявка m201903145): tilt technology
*293493 m201903145