Свідоцтво на торговельну марку № 83578 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 83578 (заявка m200600031): техніка вищої проби
(111)
Номер свідоцтва
83578
(210)
Номер заявки
m200600031
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.01.2016
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.01.2016
(220)
Дата подання заявки
03.01.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2007, бюл. № 17/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Войтенко Сергій Вікторович;
Вул. Полтавський шлях, 188/11, кв. 48, м. Харків, 61034 (UA)

(732)
Власники

Войтенко Сергій Вікторович;
Вул. Полтавський шлях, 188/11, кв. 48, м. Харків, 61034 (UA)

(750)
Адреса для листування

Павленко В. А.;
Вул. Гвардійців Широнинців, 49, кв. 104, м. Харків, 61170 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі електричні прилади та інструменти 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі ділові операції 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 83580 (заявка m200600048): avanti
*83580 m200600048
Свідоцтво торговельну марку № 83579 (заявка m200600045): аванті; abahti
*83579 m200600045
Свідоцтво торговельну марку № 83576 (заявка m200600012): аванти
*83576 m200600012
Свідоцтво торговельну марку № 77654 (заявка m200600011): cv
*77654 m200600011
Свідоцтво торговельну марку № 139624 (заявка m201000574): hypertrade
*139624 m201000574
Свідоцтво торговельну марку № 83581 (заявка m200600049): ultimate technics
*83581 m200600049
Свідоцтво торговельну марку № 81865 (заявка m200600010): техника высшей пробы
*81865 m200600010