Свідоцтво на торговельну марку № 221586 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 221586 (заявка m201510964): exclusive electrical solutions; vl; villa lux
(111)
Номер свідоцтва
221586
(210)
Номер заявки
m201510964
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.07.2025
(220)
Дата подання заявки
10.07.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2017, бюл. № 2/2017
(731)
Заявники

Гуриненко Сергій Миколайович;
Вул. Мате Залки, 2/12, кв. 18, м. Київ, 04211 (UA)

(732)
Власники

Гуриненко Сергій Миколайович;
Вул. Мате Залки, 2/12, кв. 18, м. Київ, 04211 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Юридична компанія «Преміум Груп»;
Вул. Олександра Довженка, 2, оф. 43, м. Київ, 03057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання