Заявка на знак № m201908269

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201908269: premium mix of tastes; choose yours

m201908269

09.04.2019

Філіп Морріс Брендз Сарл (Philip Morris Brands Sarl);
 (CH)

Шпакович Тетяна Іванівна

 

Кл.34:

Тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари; сигарети; сигарили; тютюн для самостійного скручування сигарет; люльковий тютюн; жувальний тютюн; тютюн для нюхання; кретек; снус; замінники тютюну, крім призначених на медичні потреби; сигарети електронні; тютюнові вироби, призначені для підігрівання; електронні пристрої (курильне приладдя) та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; курильне приладдя; сигаретний папір; сигаретні гільзи; сигаретні фільтри; вмістини на тютюнові вироби; портсигари; попільнички для курців; курильні люльки; кишенькові пристрої для скручування сигарет; запальнички для курців; сірники.* Редакція заявника:Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes; pipe tobacco; chewing tobacco; snuff tobacco; kretek; snus; tobacco substitutes, other than for medical purposes; electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices (smokers' articles) and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; tobacco tins; cigarette cases; ashtrays for smokers, pipes; pocket apparatus for rolling cigarettes; lighters for smokers; matches;