Свідоцтво на торговельну марку № 244237 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 244237 (заявка m201622804): інститут стратегічних технологій ім.академіка с.м.конюхова; см; институт стратегических технологий им.академика с.н.конюхова; сн; institute of strategic technologies named after academician s.n.konuhova; sn
(111)
Номер свідоцтва
244237
(210)
Номер заявки
m201622804
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.10.2026
(220)
Дата подання заявки
17.10.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2018, бюл. № 13/2018
(731)
Заявники

Волошин Олексій Іванович;
Вул. Набережна Перемоги, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49094 (UA)

Булат Анатолій Федорович;
Вул. Гусенка, ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005 (UA)

Губенко Дмитро Іванович;
Вул. Суворова, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49089 (UA)

Кутумов Ігор Вілійович;
Провул. Листяний, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000 (UA)

(732)
Власники

Волошин Олексій Іванович;
Вул. Набережна Перемоги, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49094 (UA)

Булат Анатолій Федорович;
Вул. Гусенка, ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005 (UA)

Губенко Дмитро Іванович;
Вул. Суворова, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49089 (UA)

Кутумов Ігор Вілійович;
Провул. Листяний, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; керування нерухомим майном; котирування біржове; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; організовування збору коштів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.42:

Аналізування води; аналізування для розробляння нафтових родовищ; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування у механіці; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у фізиці; експертування нафтових родовищ; енергоаудит; інжиніринг; калібрування (вимірювання); клінічні випробовування; консультування у сфері енергозбереження; контролювання якості; метеорологічне інформування; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; підводне досліджування; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; розвідування нафти; розробляння технічної документації; технологічне консультування; топографічне знімання; хімічний аналіз; досліджування у розроблянні повітряних і космічних літальних апаратів; перевіряння щодо придатності до експлуатації повітряних і космічних літальних апаратів; контролювання якості повітряних і космічних літальних апаратів; розробляння технічної документації до повітряних і космічних літальних апаратів; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо розробляння повітряних і космічних літальних апаратів; послуги фахівців щодо розробляння повітряних і космічних літальних апаратів; досліджування у сфері енергозбереження; досліджування технологій у сфері розробки родовищ корисних копалин; контролювання якості щодо енергозбереження; розробляння технічної документації в галузі гірництва; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо енергозбереження; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо аналізування родовищ корисних копалин; послуги фахівців у галузі гірництва щодо аналізування для розробляння родовищ корисних копалин; послуги фахівців у сфері енергозбереження 

Інші торговельні марки цього власника