Свідоцтво на торговельну марку № 337424 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337424 (заявка m202120933): bitdeer; bit deer
(111)
Номер свідоцтва
337424
(210)
Номер заявки
m202120933
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2031
(220)
Дата подання заявки
31.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
07.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; зелений;

(731)
Заявники

СТРЕІТДІА ПТЕ. ЛТД.;
3 ШЕНТОН ВЕЙ #09-02 ШЕНТОН ХАУС СІНҐАПУР (068805), СІНҐАПУР (SG)

(732)
Власники

СТРЕІТДІА ПТЕ. ЛТД.;
3 ШЕНТОН ВЕЙ #09-02 ШЕНТОН ХАУС СІНҐАПУР (068805), СІНҐАПУР (SG)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлюк Ганна Валентинівна;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Консультування з телекомунікаційних технологій; контролювання якості; досліджування в техніці; науково-технічне експертування; випробовування матеріалів; промисловий дизайн; архітектурне консультування; послуги з шифрування даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS); консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами за допомогою технології хмарного обчислювання даних; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; хостинг серверів; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; наукові досліджування; проєктування комп'ютерних систем; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; досліджування у сфері технології штучного інтелекту; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з хостингу вебсайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; графічний дизайн. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 337423 (заявка m202120928): bitdeer; bit deer
*337423 m202120928