Свідоцтво на знак № 172700 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 172700 (заявка m201204680): кагор український коблево
(111)
Номер свідоцтва
172700
(210)
Номер заявки
m201204680
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
20.03.2022
(220)
Дата подання заявки
20.03.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2013, бюл. № 13/2013
(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «Коблево»;
Вул. Одеська, 6, с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська обл., 57453 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «Коблево»;
Вул. Одеська, 6, с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська обл., 57453 (UA)

(740)
Довірена особа

Владимирова Наталія Володимирівна;
Просп. Оболонський, 7, корп. 4, кв. 3, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Алкогольні традиції», Владимирова Н. В.;
Дніпровська набережна, 23 В, м. Київ, 02081 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина десертні; вина червоні 

Інші торговельні марки цього власника