Свідоцтво на торговельну марку № 134280 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 134280 (заявка m200915842): advent international; global private equity
(111)
Номер свідоцтва
134280
(210)
Номер заявки
m200915842
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
12.08.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.11.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.11.2029
(220)
Дата подання заявки
25.11.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2011, бюл. № 2/2011
(300)
Дані щодо пріоритету

77/812,880; 26.08.2009; US

(731)
Заявники

ЕДВЕНТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН (Е ДЕЛАВЕР КОРПОРЕЙШН);
75 Стейт Стріт, Бостон, Массачусетс 02109, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Едвент Інтернешнл, еЛ.Пі.;
Пруденшел Тауер, 800 Бойлстон Стріт, Бостон, MA 02199-8069, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Д.А.;
А/С 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Бізнес-консультування; консультування щодо бізнесового поглинання та злиття; консультування щодо управління бізнесом; консультування щодо бізнес-планування; консультування щодо організації бізнесу; консультування щодо бізнес-операцій; надавання персоналу або керівників для компаній, що виникають, розгортають діяльність або збільшуються. 

Кл.36:

Послуги у галузі інвестиційного менеджменту у тому числі консультаційні; послуги з прямого та венчурного інвестування; розміщування венчурного капіталу для компаній, що виникають, розгортають діяльність або збільшуються; послуги у галузі фінансового керування та фінансового консультування на усіх етапах розвитку компаній; сприяння залученню капіталу та продажу доль компаній на всіх етапах їх розвитку. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 127769 (заявка m200910746): advent international
*127769 m200910746

Схожі торговельні марки