Свідоцтво на торговельну марку № 302113 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302113 (заявка m201921949): ampula
(111)
Номер свідоцтва
302113
(210)
Номер заявки
m201921949
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Дігтяр Ірина Іванівна;
Вул. Анни Ахматової, 35 А, кв. 222, м. Київ, 02095 (UA)

(732)
Власники

Дігтяр Ірина Іванівна;
Вул. Анни Ахматової, 35 А, кв. 222, м. Київ, 02095 (UA)

(750)
Адреса для листування

Дігтяр Ірина Іванівна;
Вул. Каштанова, 5, м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл., 51700 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж; вивчання ринку; демонстрування товарів; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі: парфумерії, косметики, декоративної косметики, товарів для краси та здоров'я; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів, в тому числі: парфумерії, косметики, декоративної косметики, товарів для краси та здоров'я; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, шоу, конкурсів, майстер-класів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо роздрібного або оптового продажу гігієнічних і косметичних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств та інтернет-магазинів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, продовольчих і/або непродовольчих товарів (крім їх транспортування) або інформації про ці товари, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в оптових та роздрібних магазинах, в мережі фірмових магазинів, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам для інших; створювання рекламних відеопрезентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки