Свідоцтво на знак № 74830 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 74830 (заявка m200512799): книжкове видавництво олексія капусти

74830

m200512799

10.04.2007

27.10.2015

27.10.2005

10.04.2007, бюл. № 4/2007

Капуста Олексій Леонідович;
Вул. Олександра Пироговського, 3, кв. 54, м. Київ, 110, 03110 (UA)

Сухарєва Валентина Вікторівна

Сухарєва В. В.;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська область, 08702 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: авторучки; альбоми; альманахи; бланки, формуляри; брошури; буклети; видання друкові (друковані); газети; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; картинки; каталоги; книги; книжки; комікси (друковані видання); малюнки; оправи до книжок; періодичні видання друкові (друковані); підручники; пісенники; плакати; проспекти рекламні; розклади надруковані; фотогравюри; часописи (періодичні видання) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп'ютерних мереж; ділове досліджування; ділове інформування; ділове інформування за допомогою комп'ютерних мереж; ділові довідки; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання місця для розміщення реклами в комп'ютерних мережах; наймання (орендування) місця на реклами; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; публікування рекламних текстів за допомогою комп'ютерних мереж; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування в місцях оптової та роздрібної торгівлі, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів в комп'ютерних мережах; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп'ютерних мереж; статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.40:

Барвлення; гравіювання; друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників і т. ін.; друкування офсетне; друкування фотографій; книгооправні (палітурні) роботи; послуги щодо відокремлювання кольорів; лазерне розмічання; ламінування; трафаретне друкування; фарбування; фотогравіювання; фотографічне набирання текстів 

Кл.41:

Послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; послуги перекладачів; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; служба новин; послуги сценаристів; фотографування; фоторепортажі