Свідоцтво на торговельну марку № 308441 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308441 (заявка m201909872): vape brothers shop
(111)
Номер свідоцтва
308441
(210)
Номер заявки
m201909872
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.04.2029
(220)
Дата подання заявки
24.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Далівський Ростислав Володимирович;
Вул. Кавалерідзе, 7, кв. 73, м. Львів, 79000 (UA)

(732)
Власники

Далівський Ростислав Володимирович;
Вул. Кавалерідзе, 7, кв. 73, м. Львів, 79000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Галака Інна Олександрівна;
А/с 32, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків - всі вищезазначені послуги, що пов'язаних з діяльністю магазинів із продажу товарів для паління, комплектуючих для паління та аксесуарів для паління.