Свідоцтво на торговельну марку № 299264 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299264 (заявка m201901244): bukva; переклад; б
(111)
Номер свідоцтва
299264
(210)
Номер заявки
m201901244
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.01.2029
(220)
Дата подання заявки
22.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Гагуха Ілля Миколайович;
Просп. Правди, 6 А, кв. 124, м. Київ, 04108 (UA)

(732)
Власники

Гагуха Ілля Миколайович;
Просп. Правди, 6 А, кв. 124, м. Київ, 04108 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гагуха Ілля Миколайович;
Просп. Правди, 6 А, кв. 124, м. Київ, 04108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; послуги з усного перекладу; послуги перекладачів; дубльований переклад