Свідоцтво на торговельну марку № 277830 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 277830 (заявка m201817563): grill pub
(111)
Номер свідоцтва
277830
(210)
Номер заявки
m201817563
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.07.2028
(220)
Дата подання заявки
27.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2020, бюл. № 12/2020
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Михайлюк Ганна Валентинівна (№ 184);
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.43:

Послуги гриль-пабів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки