Свідоцтво на знак № 77713 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 77713 (заявка m200601156): сила закону; сила закона

77713

m200601156

31.01.2016

11.06.2007

30.01.2016

30.01.2006

11.06.2007, бюл. № 8/2007

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Княжий Затон, 17 А, кв. 55, м. Київ, 68, 02068 (UA)

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Княжий Затон, 17 А, кв. 55, м. Київ, 68, 02068 (UA)

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Ломоносова, 22/15, кв. 18, м. Київ, 22, 03022 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами в готелях; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); служби працевлаштовування; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); складання звітів про стан рахунків; статистичне інформування 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, в тому числі: аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; експертування податкове; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна); оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: послуги арбітрів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; встановлювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; консультування щодо захисту довкілля; моделювання одягу; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; послуги щодо судового процесу; досліджування в техніці; вивчання технічних проектів; перевіряння якості 

Схожі торговельні марки