Свідоцтво на торговельну марку № 263747 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 263747 (заявка m201716677): serv-it; serv it; іт
(111)
Номер свідоцтва
263747
(210)
Номер заявки
m201716677
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.07.2027
(220)
Дата подання заявки
28.07.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2019, бюл. № 16/2019
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНКОМТЕХ-С»;
Вул. Машинобудівна, 37, м. Київ, 03067 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНКОМТЕХ-С»;
Вул. Машинобудівна, 37, м. Київ, 03067 (UA)

(740)
Довірена особа

Злочевський Станіслав Юрійович;
*

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНКОМТЕХ-С»;
Вул. Машинобудівна, 37, м. Київ, 03067 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 263746 (заявка m201716676): серв-айти; серв айти; cepb
*263746 m201716676
Свідоцтво торговельну марку № 263745 (заявка m201716674): серв-айті; серв айті; cepb
*263745 m201716674