Свідоцтво на знак № 272206 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 272206 (заявка m201803270): crypto cluster
(111)
Номер свідоцтва
272206
(210)
Номер заявки
m201803270
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
09.02.2028
(220)
Дата подання заявки
09.02.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2020, бюл. № 5/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Поздняков Максим Андрійович;
Вул. Драгоманова, 23, кв. 53, м. Київ, 02068 (UA)

(732)
Власники

Поздняков Максим Андрійович;
Вул. Драгоманова, 23, кв. 53, м. Київ, 02068 (UA)

(740)
Довірена особа

Павленко Олена Олегівна;
Вул. Басейна, 9, оф. 4, м. Київ, 01004

(750)
Адреса для листування

Павленко Олена Олегівна;
Вул. Басейна, 9, оф. 4, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 163469 (заявка m201119236): vitoris
*163469 m201119236
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 252652 (заявка m201709062): zala
*252652 m201709062
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 272205 (заявка m201803267): криптокластер
*272205 m201803267